หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมา รับเหมาต่อเติม รับเหมาก่อสร้าง แอดไลน์ด้านล่างนะคะหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
ผู้รับเหมา
งานตกแต่งภายใน
ก่อสร้าง

หาผู้รับเหมาก่อสร้าง

ผู้รับจ้างก่อสร้าง หรือชื่อเรียกทั่วไปว่า ผู้รับเหมา (อังกฤษ: contractor) หมายถึง ผู้ชนะการประกวดราคา หรือผู้ที่เจ้าของงาน (ผู้ว่าจ้าง) เลือกให้เป็นผู้ทำงานก่อสร้างตามที่ระบุไว้เอกสารสัญญา

ประเภทของผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างหลัก คือ ผู้รับจ้างที่ลงนามในเอกสารสัญญา ซึ่งยอมรับและตกลงที่จะดำเนินการก่อสร้างให้ลุล่วงแล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา รวมทั้งต้องรับผิดชอบในผลของงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย
ผู้รับจ้างช่วง คือ ผู้รับจ้างที่รับทำงานให้ผู้รับจ้างหลักอีกทอดหนึ่ง ในการทำงานก่อสร้างใด ๆ การที่ผู้รับจ้างก่อสร้างหลักจะจ้างผู้รับจ้างช่วงให้ทำงานส่วนใดส่วนหนึ่งนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างก่อนเสมอ
และสำหรับงานก่อสร้างของราชการ จะต้องมีหนังสืออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
สิ่งสำคัญสำหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง
ผู้รับจ้างก่อสร้างจะต้องปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา ด้วยวัสดุและฝีมือแรงงาน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นไปตาม ข้อกำหนดทางเทคนิค และแบบ


หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ทุกจังหวัด

หาผู้รับเหมาก่อสร้าง กระบี่ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง กาญจนบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง กาฬสินธุ์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง กำแพงเพชร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ขอนแก่น | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง จันทบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ฉะเชิงเทรา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ชลบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ชัยนาท | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ชัยภูมิ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ชุมพร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ตรัง | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ตราด | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ตาก | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นครนายก | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นครปฐม | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นครพนม | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นครราชสีมา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นครศรีธรรมราช | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นครสวรรค์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นนทบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง นราธิวาส | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง น่าน | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง บึงกาฬ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง บุรีรัมย์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ปทุมธานี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ประจวบคีรีขันธ์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ปราจีนบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัตตานี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง พระนครศรีอยุธยา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง พะเยา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง พังงา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง พัทลุง | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง พิจิตร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง พิษณุโลก | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ภูเก็ต | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง มหาสารคาม | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง มุกดาหาร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ยะลา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ยโสธร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ร้อยเอ็ด | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ระนอง | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยอง | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ราชบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ลพบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ลำปาง | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ลำพูน | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง ศรีสะเกษ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สกลนคร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สงขลา | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สตูล | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สมุทรปราการ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สมุทรสงคราม | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สมุทรสาคร | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สระบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สระแก้ว | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สิงห์บุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สุพรรณบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สุราษฎร์ธานี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สุรินทร์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง สุโขทัย | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง หนองคาย | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง หนองบัวลำภู | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง อ่างทอง | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง อำนาจเจริญ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง อุดรธานี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง อุตรดิตถ์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง อุทัยธานี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง อุบลราชธานี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง เชียงราย | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง เพชรบุรี | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง เพชรบูรณ์ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง เลย | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง แพร่ | หาผู้รับเหมาก่อสร้าง แม่ฮ่องสอน |